จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน12
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้33
mod_vvisit_counterเดือนนี้20
mod_vvisit_counterทั้งหมด18221

แบบสอบถาม

ท่านต้องการข้อมูลพัสดุด้านใด
 
หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา

  รายงานประจำปี 2557 กองการเจ้าหน้าที่

  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค

      -  ปก / คำนำ / สารบัญ

      -  บทที่ 1

      -  บทที่ 2

      -  บทที่ 3

      -  ภาคผนวก

  สรุปผลรายงานการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 

  คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียน 

  แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขอย้าย/โอน สถานที่ปฏิบัติงาน 

  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค ประจำปี 2558  

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 

  เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบรายจ่ายประจำปี 

  คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ของกรมควบคุมโรค  

คู่มือการใช้งานระบบ DPIS  

       -  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

       -  การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

          ระดับกรม ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการบุคลากร

       -  การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

           ระดับกรมควบคุมโรค

  ใบมอบฉันทะ...


Laughing รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สคร. 4 ราชบุรี ครั้งที่ 6/2558

Laughing รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สคร. 4 ราชบุรี ครั้งที่ 5/2558 

Laughing รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สคร. 4 ราชบุรี ครั้งที่ 4/2558 

Laughing รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สคร. 4 ราชบุรี ครั้งที่ 3/2558

Laughing รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สคร. 4 ราชบุรี ครั้งที่ 2/2558

Laughing รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สคร. 4 ราชบุรี ครั้งที่ 1/2558

                                  

                                                           ดูทั้งหมด...

 

 

 

 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ  วันที่  31 สิงหาคม  2558 


  ผลผลิตที่ 1.1

  ผลผลิตที่ 2.1

  ผลผลิตที่ 2.2

  ผลผลิตที่ 2.4

  ผลผลิตที่ 2.5

ผลผลิตที่  2.6

  ผลผลิตที่ 3.1

  ผลผลิตที่ 3.2

  ผลผลิตที่ 4.1

  ผลผลิตที่ 4.2

  ผลผลิตที่ 5.1

 

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

      -  แบบ ปม.

      -  แบบ ปย.2

      -  แบบติดตาม ปย2

      -  แผนภูมิความเสี่ยง

      -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ

 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ฟอร์มหนังสือราชการใหม่  หนังสือภายใน ภายนอก  ฯลฯ

  เอกสารการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

      - เอกสารประกอบตัวชี้วัดบุคคล (PMS)

 

  เนื่องจาก คู่มือการเบิกจ่ายเงิน เล่มแรกใส่ดนตรี   ทำให้บางเครื่องโปรแกรมไม่รองรับ 3 D

( ต้องเป็น Adobe Acrobat v.10) ผู้จัดทำ จึงได้แก้ไขใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก..

โหลดได้ที่[http://sdrv.ms/Rrdql0]

 
กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-310761-3, 032-310766 โทรสาร 032-338580, 032-321512

E-mail : fiscal_cdc4@hotmail.com