จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก กลุ่มงานภายใน
กลุ่มบริหารทั่วไป


กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-310761-3, 032-310766 โทรสาร 032-338580, 032-321512

E-mail : fiscal_cdc4@hotmail.com