ข้อมูลทั่วไป

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าหลัก กลุ่มงานภายใน
กลุ่มบริหารทั่วไป
รายงานการประชุม
 

รายงานผลงานสรุปการจัดซื้อ- จัดจ้าง 2554people048

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน    ประจำเดือนมกราคม      2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนมกราคม      2555


รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   ประจำเดือนธันวาคม          2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             ประจำเดือนธันวาคม          2554

 

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน    ประจำเดือนพฤศจิกายน      2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนพฤศจิกายน      2554

 

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   ประจำเดือนกันยายน        2554

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนกันยายน        2554

 

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   ประจำเดือนสิงหาคม        2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนสิงหาคม        2554

 

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   ประจำเดือนกรกฎาคม      2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนกรกฎาคม      2554

 

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   ประจำเดือนมิถุนายน       2554

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนมิถุนายน       2554

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนพฤษภาคม    2554

 

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   ประจำเดือนเมษายน       2554

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนเมษายน       2554

 

รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   ประจำเดือนตุลาคม        2553 -  มีนาคม 2554

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              ประจำเดือนตุลาคม        2553 -  มีนาคม 2554

 

        

 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2557

** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 **

-  ผลผลิตที่ 1.1

-  ผลผลิตที่ 2.1

-  ผลผลิตที่ 2.2

-  ผลผลิตที่ 2.4

-  ผลผลิตที่ 2.5

-  ผลผลิตที่ 3.1

-  ผลผลิตที่ 3.2

-  ผลผลิตที่ 4.1

-  ผลผลิตที่ 5.1

 duc***

Cool  แบบฟอร์มควบคุมภายใน

* แบบ ปม.

* แบบ ปย.2

*  แบบติดตาม ปย2

* แผนภูมิความเสี่ยง

* รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ

  

 

  

  เอกสารการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

          -  มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ

          -  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descrition)

          -  ตารางแสดงระดับสมรรถนะ

 

   

  - แนวทางการจัดทำกรอบคำรับรองกลุ่ม / ศูนย์ (PMS)

      - เอกสารประกอบตัวชี้วัดบุคคล (PMS)

 

  

 

 ระเบียบการฝึกอบรมฯ ปี 2555 (ฉบับที่ 3) 

การจัดการงานพัสดุภาครัฐ  กับสารพันปัญหา...!! คลิ๊ก อ่านเลย

 

 

** เนื่องจาก คู่มือการเบิกจ่ายเงิน เล่มแรกใส่ดนตรี   ทำให้บางเครื่องโปรแกรมไม่รองรับ 3 D ( ต้องเป็น Adobe Acrobat v.10) ผู้จัดทำ จึงได้แก้ไขใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก.. โหลดได้ที่book_3

[http://sdrv.ms/Rrdql0]

 

    
 
 
** แบบประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2555
 
 
 -สรุปรายละเอียดเงินนอกงบประมาณ (สปสช.)
   
 


กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-310761-3, 032-310766 โทรสาร 032-338580, 032-321512

E-mail : fiscal_cdc4@hotmail.com