ข้อมูลทั่วไป

สติ๊กเกอร์

img_0010                4444444444444

   ห้ามสูบบุหรี่              ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

444

        สติ๊กเกอร์ จำหน่าย  สุรา ได้ในเวลา

 


กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-310804 โทรสาร 032-321512

E-mail : prdpc4@gmail.com