• image
 • image
 • image
 • image
 • ebola
 • image
 • image
 • image
Previous Next

ดร.นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล
ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้97
mod_vvisit_counterเมื่อวาน154
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด44136

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.205.115.177
วันที่ : ๒๙,พ.ค. ๒๕๕๘

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี (สคร 4)

1624199 10202353828500804 1674446351 naltดูข่าวอื่นๆ

apply f2 แบบฟอร์มปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมโรค (ไตรมาสที่ 3 - 4)
apply f2 ร่าง แนวทางการดูแลรักษา เฝ้าระวังและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สำหรับสถานบริการสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5   
apply f2 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออก ในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  
apply f2 แนวทางดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไข้เลือดออก   
apply f2 เอกสารประกอบการประชุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตบริการสุขภาพที่ 5  

 

 

alt
alt
alt
ประเมินความพึงพอใจกลุ่มแผน

 

altอ่านข่าวทั้งหมด
 
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 
 


blogTitle อ่านข่าวทั้งหมด

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
prev
next

บันทึกสรุปสาระสำคัญการเรียนรู้Executive in Disease Control) รุ่นที่ 2 โดย นางขนิษฐา อติรัตนา

บันทึกสรุปสาระสำคัญการเรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control) รุ่นที่ 2โดย นางขนิษฐา อติรัตนานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกลุ่มแผนงานและประเมินผลจากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2557 นั้น ข้าพเจ้าขอนำความรู้ ทักษะที่ได้เรียนรู้จากการอบรมดังกล่าวมาเผยแพร่แก่ทุกท่าน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 19-21 ธ.ค. 2557• สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่วัดบางไผ่1. วิธีการฝึกสมาธิต้องตั้งใจมั่นกำหนดว่าตนเองอยู่ที่จุดไหน เช่น ยืน นั่ง เดิน เป็นต้น2. การเดินจงกลม ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทราบว่าต้องทำอย่างไร3. การรู้จัก "ทุกข์" ด้วย "อริยสัจสี่"3.1 "ทุกข์" เป็นสิ่งที่หลีกหนีได้ยาก ไม่ว่าทุกข์กาย (สังขาร) ทุกข์ใจ (จิตปรุงแต่ง)- วิธีการดับทุกข์ โดยเจริญสติ ซึ่งเป็นการสงบจิตใจ แต่ยังไม่หลุดพ้นจากห้วงกิเลส- เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการก่อปัญญา ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์ได้จริง3.2 "สมุทัย" สาเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ เช่นการอยากได้ อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น3.3 "นิโรธ" ความดับ (ทุกข์) คือความสำรอกออก, สลัดทิ้ง, ปลดปล่อย, ไม่มีเยื่อใยสมุทัยอันเป็นบ่อเกิดทุกข์ได้สิ้นเชิง หมายถึง การทำลายสมุทัยและดับสมุทัยคือตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่เกิดขึ้นได้อีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อ ด้วยอำนาจการดำเนินตามมรรคจนได้บรรลุมรรคนั้นๆ3.4 "มรรค" หนทางถึงความดับทุกข์ การลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์4. การเรียนรู้ความหมายของอินทรีย์ทั้ง 54.1 ศรัทธา คือ ความเชื่อเช่นเชื่อมั่นในการทำความดี ประพฤตดี4.2 วิริยะ คือ การมีความเพียร4.3 สติ คือ ความระลึกได้4.4 ปัญญา คือ การรู้ตัว รู้แจ้งเห็นจริง ซึ่งเกิดจากการฟังแล้วคิดตาม4.5 สมาธิ คือ การตั้งมั่น5. การมีศีล คือ การสำรวมกาย วาจา ใจ อยู่เสมอ6. การทดแทนคุณบิดา มารดา เพราะท่านคือพระในบ้าน7. การกราบพระที่ถูกวิธี• การนำไปประยุกต์ใช้การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการครองตน ครองคน และครองงานดังนี้การมีสมาธิ รู้ตัวทุกขณะจิตจะทำให้เราเป็นคน "คิดก่อนพูด ก่อนทำ" เป็นนายตัวเอง เช่นการพูด การกระทำของเรานั้นก่อให้เกิดผลดี ผลเสียแก่ใคร อย่างไรบ้าง บางเรื่องควรละเว้นที่จะพูด ที่จะกระทำการมีศีล การสำรวมทั้งกายใจ จะทำให้เราอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นที่น่าสนทนา อยู่ร่วมและปฏิบัติงานร่วมกันการปฏิบัติตามอินทรีย์ทั้ง 5 ทำให้เราเชื่อมั่นว่าการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือจิตอาสาด้วยความตั้งใจ เชื่อมั่นในความดี ด้วยความเพียร ไม่ท้อถอยต่อผลที่เห็นในระยะสั้นเท่านั้น ต้องมีสติที่มองผลการกระทำระยะยาว และพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นการทดแทนคุณบิดา มารดา ถึงแม้ท่านจะจากเราไปแล้ว แต่การระลึกถึงบุญคุณท่านและตอบแทนด้วยการทำตามการสั่งสอนของท่านจะทำให้เรารู้สึกว่าท่านอยู่กับเราตลอดไปการกราบพระที่ถูกวิธี ไม่เคยรู้มาก่อน แต่ต่อไปนี้จะทำได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการสร้างทีมงาน 1 วันที่ 21 ธ.ค. 2557สิ่งที่ได้เรียนรู้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการสร้างทีมงาน- รู้จักพี่ เพื่อน น้อง ร่วมรุ่น ... อ่านต่อ..

11.แผนพัฒนาด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล ผู้จัดการแผน อ่านต่อ..

10.แผนโรคติดต่อนำโดยแมลง

ผู้จัดการแผน 10.1 ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ ภวภูตานันท์  ผู้จัดการแผน 10.2 นางดวงเดือน พวงมณี   อ่านต่อ..

8.แผนควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

น.ส.สุพัตรา หาญโพธิ์ ผู้จัดการแผน อ่านต่อ..

6.แผนวัณโรค

นายนิคม กสิวิทย์อำนวย อ่านต่อ..

5.แผนโรคอาหารเป็นพิษ และโรคติดต่อทางอาหาร/น้ำ

นางดุษณี บุญพิทักษ์สกุล ผู้จัดการแผนที่ 5 อ่านต่อ..

4.แผนวัคซีน (EPI & VPD)

น.ส.ฉัตรนรินทร์ พลการ ผู้จัดการแผนที่ 4 อ่านต่อ..

3.แผนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นายธีรเนตร พานิชเจริญ ผู้จัดการแผนที่ 3 อ่านต่อ..

2.แผนโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

น.ส.โสภาพรรณ จิรนิรัติศัย ผู้จัดการแผน 2 อ่านต่อ..

1.แผนอุุบัติเหตุ+บุหรี่ยาสูบ+จมน้ำ

น.ส.จุฑาทิพย์ ชมภูนุช ผู้จัดการแผนที่ 1 อ่านต่อ..

รวมโลโก้ เเละ power point ทุกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่

News image

รวมโลโก้ เเละ power point ทุกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดเเล้ว เเตกไฟล์ใช้การได้ทันที ข้างในประกอบด้วย - โลโก้ สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ - โลโก้ สคร.4 ราชบุรี เต่าทอง - โลโก้ กรมควบคุมโรค วงกลม -โลโก้ กระทรวงสาธารณสุข วงกลม - แบบพื้นหลัง power point ทั้งสองเเบบไฟล์ jpg - ไฟล์ power point สำเร็จรูป 2 เเ... อ่านต่อ..

ดาวน์โหลดได้เเล้ว power point มีโลโก้สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ เเละชื่อสำนักงาน

News image

ดาวน์โหลด หน้านำเสนอ มี โลโก้สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี เเละชื่อสำนักงาน   อ่านต่อ..

ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า

News image

สคร. 4 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ส่งตัวเเทนจากกลุ่มงานต่างๆ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม อ่านต่อ..

ขั้นตอนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลบางเลน

News image

 เทศบาลบางเลนมีวิสัยทัศน์ คือ เทศบาลตำบลบางเลนดินแดนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์  ๕  ส. ดังนี้                     อ่านต่อ..

วันวัณโรคสากล

News image

          วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2555 คาดประมาณว่า มีผู้ป่วย   วัณโรครายใหม่ในประเทศไทย 80,000 ราย (อัตราป่วย 119 ... อ่านต่อ..

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ อ่านต่อ..

สถานการณ์มาลาเรีย

News image

  สรุปรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยมาลาเรียรายสัปดาห์ที่ 1 – 11  เดือน  มกราคม – มีนาคม   ปี  พ.ศ.  2557                 สรุปแนวโน้ม : ผู้ป่วยมาลาเรียไทยและต่างชาติ  ระหว่างสัปดาห์ ที่ 1-11 ของ ปี 2557 ... อ่านต่อ..

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 Influenza A (H1N1)

News image

                        ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เอ เอช1เอ็น1 เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน เริ่มพบที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ... อ่านต่อ..

การสื่อสาร

News image

  พอพูดถึงเรื่องการติดต่อสื่อสาร เราก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องการใช้ รหัส Q หลาย ๆ สถานีที่ผมมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารด้วยนั้นมักจะมีความรู้สึกที่ดีใจเป็นอย่างมาก หากจะสามารถที่จะใช้รหัส Q ที่แปลก ๆ มาใช้กับเพื่อนในความถี่ ... อ่านต่อ..

Situation Surveillance Epidimiology

1. ไข้หวัดใหญ่และไวรัสทางเดินหายใจอุบัติใหม่ (Influenza and emerging respiratory viruses) อ่านต่อ..

More in: Blog
You are here: